Dsi 18. Bölge Müdürlüğü - Isparta
Afyonkarahisar Merkez Evsel Atıksı Arıtma Tesisi Sulaması inşaatı sözleşmesi Bölge Müdürümüz Sayın Mahmut BERBER ve firma yetkilileri arasında imzalandı.
İşin Kapsamında ; Afyonkarahisar İli Merkez Atıksı arıtma tesisi deşarj sularının dezenfekte edilerek toplam alanı 9050 dekar olan tarım arazilerinin pompajlı olarak sulaması yer alıyor.